Slik fyrer du riktig


Røyken skal være usynlig

Det er ikke noe problem å holde seg forlikt med naboen selv om du fyrer i ovnen. Dersom du fyrer på riktig måte, vil røyken fra pipen være nærmest usynlig og ikke til plage for naboene. Som hovedregel kan man si at hvis røyken fra pipen er grå eller svart, betyr det at du ikke fyrer på riktig måte.

Hold på varmen med kleberstein

Det er en dårlig idé å prøve å holde ilden ved like hele natten ved å skru ned lufttilførselen. Dette fører til ufullstendig forbrenning som soter mye og slipper ut mange partikler. Luften må ikke skrus ned mer enn at det er klare flammer i brennkammeret i ovnen.

Hvis du vil holde på varmen over lenger tid, bør du i stedet velge en vedovn med kleberstein eller naturstein, eller annen varmelagrende stein (akkumulerende). En slik ovn holder på varmen lenge etter at du har sluttet å fyre.

Se vårt utvalg av vedovner med varmelagrende stein.

<hr>

Tips til effektiv og miljøvennlig fyring

Moderne ovner skal tennes fra toppen slik at veden brenner ovenfra og ned. Her er et par tips til om hvordan du tenner opp på riktig måte:

 • La det ligge 1–2 cm aske i bunnen.
 • Legg 2 stk. større vedskier (4–6 cm tykkelse) i bunnen.
 • Over disse legger du 10–12 opptenningspinner (1 til 2 cm tykke) med godt med luft imellom
 • Mellom de øverste opptenningspinnene legger du 1–2 opptenningsbriketter.
 • Sørg for at alle luftspjeld er åpne.
 • Når det er god fyr i ovnen, lukker du primærluften og justerer sekundærluften til flammene er livlige og klare. 
Hvis du har dårlig trekk, kanskje på grunn av en lekk mursteinspipe eller f.eks. tåkevær, kan det lønne seg å åpne ovnsdøren i noen minutter til å begynne med. Husk å lukke den igjen.
 • Når ilden er brent ned til glør, legger du på ny ved. Åpne ovnsdøren forsiktig 1–2 cm for å utligne trykket, slik at du ikke får aske og røyk blåst ut i stuen.

  Se videoen om korrekt opptenning i vedovn.

   

  VARDE OVNER - Korrekt opptenning og gjennfyring i en VARDE vedovn from Varde Ovne on Vimeo.