Varde Ovne og miljøet

 

Det er mye fokus på vedovner og miljøet. Det er et faktum at du slipper ut partikler i miljøet når du fyrer i vedovnen din. Dagens vedovner er imidlertid vesentlig mer miljøvennlige enn eldre modeller.
Hvis du vil være så miljøvennlig som mulig mens du nyter varmen fra ilden i vedovnen din, må du sørge for å fyre på riktig måte. Ved korrekt fyring kan du redusere utslipp av partikler i miljøet til et minimum.


Les mer om hvordan du fyrer på riktig måte.

 

Alle VARDEs vedovner etterlever danske normer og regler, som er blant de absolutt strengeste i EU. Dette betyr at vedovner fra VARDE er i toppklassen blant de mange vedovnene på markedet.

 

Vi har tenkt på miljøet for deg

Det er viktig for oss at vedovnene våre ikke belaster miljøet unødig. Derfor sørger vi for at alle vedovner fra VARDE er grundig miljøtestet av uavhengige, eksterne testinstanser. 

Alle vedovner fra VARDE etterlever danske normer og regler, som er blant de absolutt strengeste i EU. Dette betyr at en VARDE-ovn også miljømessig er i toppklassen blant de mange vedovnene på markedet.